Historia

ukazujemy sie niezmiennie od 2004 roku

„Gazeta Studencka. Info Student” to miesięcznik ukazujący się w ciągu roku akademickiego niezmiennie od 2004r. Jego historia początkowo związana była z Krakowem, jednak duży sukces rynkowy sprawił, że dziś ukazuje się także w Bielsku-Białej, Katowicach, Wrocławiu, Opolu, Łodzi i Warszawie. W planach mamy także dalszą ekspansję do innych ważnych polskich miast akademickich.

„Info Student” pozwala młodym ludziom wypowiedzieć się na ważne dla nich tematy, a jednocześnie daje okazję zapoznać się z ofertą naszych kontrahentów. Jest więc świetnym sposobem na poznanie punktu widzenia studentów, a więc także ich potrzeb i oczekiwań wobec rozmaitych produktów.

Gazetowa forma naszego miesięcznika to nie tylko przejaw dbałości o ekologię (drukujemy się bowiem na papierze pochodzącym z recyklingu), ale także swoisty wyraz rzetelności i aktualności informacji – takie bowiem skojarzenia przynoszą tradycyjne gazety.

W swej działalności staramy się podążać za trzema hasłami:

„Twoje miasto” – podkreślamy regionalne pochodzenie naszego tytułu i wyraźnie dzielimy przedstawiane produkty promując nie tylko kampanie ogólnokrajowe, ale także przede wszystkim mające miejsce w konkretnych miastach. Dzięki temu nasi czytelnicy mają okazję zapoznać się z informacjami, jakich naprawdę potrzebują.

„Twoje studia” –  ważny jest dla nas każdy student, z każdej uczelni i z każdego miasta. Nie ma studentów gorszych i lepszych, dlatego staramy się docierać do wszystkich wierząc, że każdy potrzebuje informacji i zasługuje na nią.

„Twoja gazeta” – wciąż pozostajemy tradycyjną gazetą, chcemy jednak zmieniać się tak, jak zmienia się obieg informacji w dzisiejszym świecie. Dlatego też prowadzimy listy mailingowe, publikujemy elektroniczne archiwum i działamy w mediach społecznościowych.

„Info Student” od 2004 roku przeszedł długą drogę – od wydawanej w jednym mieście kilkustronicowej gazety do tytułu obejmującego swym zasięgiem 7 ważnych miast akademickich i mającego plany dalszej ekspansji. Obecnie ponad 20 stałych współpracowników zapewnia nam dopływ świeżych tekstów, a doskonała współpraca z rozmaitymi firmami sprawia, że na pewno pozostaniemy tytułem bezpłatnym.

W poszczególnych miastach ukazujemy się od:

2004 | Kraków

2005 | Bielsko-Biała

2005 | Katowice

2007 | Wrocław

2008 | Opole

2010 | Łódź, Warszawa