Historia

Produktem podobnym do SKR była, wydana jednorazowo w Oświęcimiu w roku 2014, Miejska Karta Rabatowa, która, działając na podobnej zasadzie jak SKR, skierowana była jednak do szerszego grona osób. Produkt przyjął się na rynku lokalnym, pokazując, że istnieje zapotrzebowanie na programy rabatowe dla mieszkańców miast średniej wielkości. Karta była komplementarnym produktem rabatowym oferującym zniżki do wielu różnorodnych firm. Stanowiła ciekawy i prosty sposób na oszczędzanie i planowanie domowego budżetu – nie tylko osób młodych, ale również rodzin i osób starszych. Ekspansja informatyzacji i pojawienie nowych

kanałów odbioru powodują jednak konieczne zmiany w projekcie – będzie on rozwijany na szerszą skalę, w większej liczbie miast i w zmienionej postaci.