Historia

Studencka Karta Rabatowa (SKR), innowacyjny, choć prosty sposób na uzyskanie rabatów przez studentów, zadebiutowała w 2010 roku w Krakowie, z miejsca zdobywając sobie uznanie zarówno wśród reklamodawców, jak i młodych osób, docelowych odbiorców Karty. Sukces pilotażowego programu sprawił, że szybko pojawiliśmy się z tym produktem w innych miastach studenckich, zdobywając sobie bardzo mocną pozycję na rynku programów rabatowych. W przeciwieństwie do wielu z nich, oferowane przez nas zniżki są bardzo dobrze dopasowane do potrzeb odbiorców, czyli studentów, którzy poszukują przede wszystkim oszczędności w miejscach, gdzie mogą spędzać czas wolny – w instytucjach kultury, pubach, klubach itp.

Karta, wydawana w każdym z miast dwa razy do roku, zawiera zniżki do maksymalnie 21 firm, przez co stanowi dość elitarny sposób reklamowania, jednocześnie jednak umiarkowane ceny uczestnictwa sprawiają, że jest dostępna dla każdej firmy, niezależnie od obrotów. Co ciekawe, wiele zniżek jest zarezerwowanych wyłącznie dla SKR.

SKR jest całkowicie darmowa, a szeroki zakres dystrybucji gwarantują nie tylko specjalne akcje promocyjne, insertowanie w „Info Studencie” (miesięczniku o nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy), ale przede wszystkim współpraca z samorządami bardzo wielu uczelni, które pomagają w rozprowadzaniu kart. Wszystko to sprawia, że potencjalny wydatek na uczestnictwo w programie błyskawicznie się zwraca, gdyż Karta bardzo mocno napędza koniunkturę w reklamujących się instytucjach i firmach, a jednocześnie daje studentom zniżki konkretne i przez nich pożądane.